PRIVACYVERKLARING

Cosmotology respecteert uw privacy en wenst u daarom door middel van deze Privacyverklaring op de hoogte te brengen van de verwerking van persoonsgegevens die door ons plaatsvindt. Op de verwerking van persoonsgegevens is de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: Wbp) van toepassing, welke bepalingen Cosmotology zoveel als binnen haar mogelijkheden naleeft.

Doel

Cosmotology verwerkt uw persoonsgegevens met als doel de overeenkomst die u met ons heeft ten uitvoer te brengen. Ook in de fase voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst kunnen persoonsgegevens worden verwerkt met als doel de uiteindelijke tenuitvoerlegging van de overeenkomst. Daarnaast kan Cosmotology uw gegevens gebruiken om u, al dan niet elektronisch, te informeren over nieuwe producten en diensten. Cosmotology doet dit op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.

Persoongegevens

De gegevens die kunnen worden opgeslagen voor Cosmotology zijn onder andere uw naam- en adresgegevens, uw telefoonnummer, e-mailadres en de overige (persoons)gegevens die nodig kunnen zijn om de facturatie te bewerkstelligen en de verdere tenuitvoerlegging van de overeenkomst te bewerkstelligen.

Toestemming

Door het bezoeken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens door Cosmotology. Indien deze toestemming niet beoogd is dient uw bezoek aan deze website gestaakt te worden.

Derden

Cosmotology geeft de persoonsgegevens zoals zij deze verzamelt niet door aan derden.

Verzoeken

Indien u een verzoek heeft ten aanzien van uw gegevens of verzet tegen de verwerking wil aantekenen, kunt u dit verzoek richten aan:

Cosmotology
Spinnerij 67
1085 ZS Amstelveen
Email: info@cosmotology.nl
Telefoon: 020 6463693

E-mail

U kunt zich abonneren op de nieuwsbrief, in dat geval worden uw gegevens ook gebruikt om u deze nieuwsbrief toe te sturen. Wanneer u zich wil uitschrijven van deze mailing kunt u ons daarover berichten.